Bộ trưởng Tài chính: Nhiều dự án BT không theo nguyên tắc ngang giá

Ở phiên thảo luận tại Quốc hội ngày 31/5, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giải đáp việc xây dựng Nghị định về sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư các BT (dạng hợp đồng xây dựng – chuyển giao). Cơ quan này là đơn vị được Chính phủ giao soạn thảo nghị định. 

Theo Bộ trưởng, khi soạn thảo nghị định này cần đảm bảo một số nguyên tắc và trong đó “ngang giá” là nguyên tắc hàng đầu. Tuy nhiên, một số hợp đồng BT được ký trước ngày luật có hiệu lực không đảm bảo nguyên tắc này. Diện tích đất chấp thuận thanh toán cho nhà đầu tư có giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị dự án BT. Ông cho biết, đây là khó khăn rất lớn đòi hỏi cơ quan soạn thảo phải xử lý phù hợp. 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Cổng thông tin Quốc hội

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Cổng thông tin Quốc hội

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, nghị định cũng cần đảm bảo giá đất để xác định giá trị quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư theo thị trường. Thực tế vừa qua, đa số giá được xác định thấp hơn thị trường, trong khi đất có đặc điểm là tăng giá sau quá trình làm hạ tầng. Theo ông, tình trạng này có nguyên nhân là phương pháp và tổ chức thực hiện xác định giá còn bất cập.

Ngoài ra, Bộ trưởng cho hay, Luật Đầu tư quy định, giá trị của dự án BT phải xác định theo Luật Đấu thầu. Còn theo pháp luật về đất đai thì việc giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh bất động sản phải thực hiện đấu giá. Trong khi đó, pháp luật hiện hành không quy định đồng thời vừa cho đấu thầu vừa đấu giá với cùng một dự án dẫn đến khó khăn khi triển khai. 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, phương thức đầu tư BT đã được thực hiện từ trước khi Quốc hội ban hành Luật Đầu tư tài sản công nên Nghị định đang xây dựng cần xử lý hài hòa lợi ích của nhà nước cũng như nhà đầu tư. Bởi vậy, Chính phủ có những xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật và không gây hồi tố, đồng thời phải giải quyết hài hòa lợi ích các bên.  

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết sau 10 lần báo cáo tiếp thu, giải trình, ngày 27/5, cơ quan này đã hoàn thiện dự thảo và trình Chính phủ.

BT là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng. Sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước, Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT.

Hiện có 22 tỉnh, thành thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT. Việc triển khai các dự án BT còn bất cập trong xác định quỹ đất được sử dụng để thanh toán. Ngoài ra việc xác định giá trị quyền sử dụng đất của quỹ đất này cũng chưa rõ ràng về phương pháp…

Nguyễn Hà

Nguồn: https://vnexpress.net/kinh-doanh/bo-truong-tai-chinh-nhieu-du-an-bt-khong-theo-nguyen-tac-ngang-gia-3931772.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *