Tiền thưởng Tết phải nộp thuế như thế nào

Thu nhập từ lương kinh doanh, lương sản phẩm của năm (hay còn gọi là thưởng Tết), theo quy định, là thu nhập phải chịu Thuế thu nhập cá nhân. Theo luật, cách tính thuế với thưởng Tết này được dựa trên biểu luỹ tiến từng phần, tức là mỗi bậc thu nhập có một thuế suất tương ứng. Cụ thể luật hiện hành quy định như sau: 

Bậc Thu nhập tính thuế/tháng (ĐVT: Triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 5 5%
2 Trên 5 đến 10 10%
3 Trên 10 đến 18  15%
4 Trên 18 đến 32 20%
5 Trên 32 đến 52 25%
6 Trên 52 đến 80 30%
7 Trên 80 35%

Theo đó, ví dụ người lao động được thưởng Tết 10 triệu đồng thì số thuế phải nộp là 5 triệu có mức thuế suất 5%, phần còn lại theo thuế suất 10%. Như vậy, số tiền phải nộp tương đương như sau: 

5 x 5% + (10-5) x 10% = 0,25 + 0,5 = 0,75 (triệu đồng)

Cách tính rút gọn thuế thu nhập phải nộp trên số tiền thưởng Tết như sau (A là số tiền thưởng trước thuế): 

Bậc Mức thưởng Tết Số thuế phải nộp
1 Đến 5 5% x A
2 Trên 5 đến 10 10% x A – 0,25
3 Trên 10 đến 18 15% x A – 0,75
4 Trên 18 đến 32 20% x A – 1,65
5 Trên 32 đến 52 25% x A – 3,25
6 Trên 52 đến 80 30% x A – 5,85
7 Trên 80 35% x A – 9,85


Như vậy, với số tiền thưởng Tết lần lượt từ 10 đến 500 triệu đồng, số thuế phải nộp sẽ như sau: 

Thưởng Tết trước Thuế Thuế phải nộp (ĐVT: Triệu đồng)
10 0,75
50 9,25
100 25,15
200 60,15
300 95,15
500 165,15

Trên thực tế, tại một số công ty, khi nhận tiền thưởng Tết và thông báo chi tiết của kế toán hoặc nhân sự, người lao động sẽ thấy số thuế bị trừ có thể ít hơn quy định. Ví dụ, với một người được nhận thưởng Tết 200 triệu đồng, nhưng thay vì bị trừ 60,15 triệu đồng thì bộ phận nhân sự có thể chỉ trừ ngay 30 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là mức thuế thu nhập tạm tính được phân bổ để trừ theo tháng, không phải số thuế phải nộp từ tiền thưởng Tết.

Phải đến thời điểm quyết toán thì người lao động mới biết số thuế cân phải nộp chính xác là bao nhiêu. Tuy nhiên, thông thường, thưởng Tết năm nay được nhận vào đầu năm Dương lịch 2019 nên phải đến kỳ quyết toán thuế vào tháng 3/2020 mới xác định được. Cũng bởi cách tính này nên nhiều trường hợp khi nhận thưởng Tết của năm sau đã bị truy thu tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng do khoản thuế thu nhập từ thưởng Tết chưa được tính toán đủ.

Nguyễn Hà

Nguồn: https://vnexpress.net/kinh-doanh/tien-thuong-tet-phai-nop-thue-nhu-the-nao-3871172.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *